VIỆC LÀM MỚI

 10 triệu - 30 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hưng Yên, Nghệ An, Vĩnh Phúc
 15 triệu - 30 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hưng Yên, Nghệ An, Vĩnh Phúc
 3 triệu - 5 triệu
 02/03/2018
 Nghệ An
 Thương lượng
 28/02/2018
 Đắc Lắc, Đắc Nông, Nghệ An
 5 triệu - 7 triệu
 20/12/2017
 Hà Nội, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa
 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2017
 Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa
 5 triệu - 7 triệu
 15/11/2017
 Hà Nội, Hà Tĩnh, Nghệ An, Ninh Bình, Thanh Hóa
 Thương lượng
 30/11/2017
 Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Nghệ An, Thái Bình
 7 triệu - 10 triệu
 01/12/2017
 Cà Mau, Long An, Nghệ An, Sóc Trăng, Trà Vinh
 7 triệu - 10 triệu
 01/12/2017
 Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Tây, Hải Dương, Nghệ An
 Thương lượng
 30/09/2017
 Hà Tĩnh, Nghệ An, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa
 Thương lượng
 26/08/2017
 Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thanh Hóa
 20 triệu - 25 triệu
 31/07/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Nghệ An, Thái Bình
 10 triệu - 12 triệu
 30/10/2017
 Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nghệ An
 12 triệu - 15 triệu
 05/07/2017
 Hải Dương, Hòa Bình, Nghệ An, Ninh Bình, Thái Bình
 10 triệu - 12 triệu
 05/07/2017
 Hà Nam, Hòa Bình, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm