VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 30/01/2018
 Hải Dương, Nam Định
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2017
 Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình
 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2017
 Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa
 Thương lượng
 30/11/2017
 Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Nghệ An, Thái Bình
 Thương lượng
 31/10/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Hòa Bình, Hưng Yên, Nam Định
 10 triệu - 12 triệu
 05/07/2017
 Hà Nam, Hòa Bình, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình
 Thương lượng
 31/05/2017
 Nam Định, Nghệ An, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Thanh Hóa
 Thương lượng
 30/04/2017
 Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định, Phú Thọ, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2016
 Hòa Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa
 20 triệu - 25 triệu
 15/12/2016
 Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nam Định, Quảng Bình, Thừa Thiên Huê
 10 triệu - 12 triệu
 25/12/2016
 Hà Nội, Nam Định
 Thương lượng
 15/11/2016
 Bắc Giang, Hưng Yên, Nam Định
 5 triệu - 7 triệu
 30/10/2016
 Hà Nội, Lào Cai, Nam Định, Nghệ An, Phú Thọ
 7 triệu - 10 triệu
 15/09/2016
 Bắc Giang, Hưng Yên, Nam Định, Nghệ An, Yên Bái
 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2016
 Hà Nội, Nam Định
 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2016
 Bắc Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Nguyên

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm