VIỆC LÀM MỚI

 12 triệu - 15 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội, Hải Dương, Hòa Bình, Lạng Sơn, Thái Nguyên
 Thương lượng
 29/12/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn
 5 triệu - 7 triệu
 28/07/2017
 Cao Bằng, Điện Biên, Lạng Sơn, Lào Cai, Sơn La
 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2017
 Cao Bằng, Hòa Bình, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Yên Bái
 3 triệu - 5 triệu
 30/06/2016
 Lạng Sơn
 Thương lượng
 15/05/2013
 Hà Nội, Bắc Giang, Cao Bằng, Hà Nam, Hải Dương, Hòa Bình, Hưng Yên, Lạng Sơn, Nam Định, Ninh Bình
 Thương lượng
 30/11/2013
 Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Nam Định, Nghệ An, Phú Thọ, Tuyên Quang
 Thương lượng
 31/05/2013
 Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn
 Thương lượng
 31/03/2013
 Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái
 Thương lượng
 28/02/2014
 Hà Nội, Hòa Bình, Lạng Sơn, Thanh Hóa
 Thương lượng
 15/05/2013
 Hà Nội, Bắc Giang, Cao Bằng, Hà Nam, Hải Dương, Hòa Bình, Hưng Yên, Lạng Sơn, Nam Định, Ninh Bình
 Thương lượng
 24/12/2014
 Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Cạn, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Dương, Hòa Bình, Hưng Yên, Lạng Sơn
 Thương lượng
 31/12/2013
 Hải Phòng, Hà Giang, Hải Dương, Hòa Bình, Lạng Sơn, Lào Cai, Nghệ An, Phú Thọ, Quảng Bình, Quảng Trị
 Thương lượng
 31/10/2014
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Lạng Sơn, Nam Định, Nghệ An, Thái Nguyên, Khác
 Thương lượng
 31/08/2013
 Bắc Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên
 Thương lượng
 30/09/2014
 Kon Tum, Lạng Sơn, Quảng Ninh

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm