VIỆC LÀM MỚI

 12 triệu - 15 triệu
 30/05/2018
 Bình Phước, Kon Tum, Thừa Thiên Huê
 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Nghệ An, Vĩnh Phúc, Khác, Yên Bái, Kon Tum
 12 triệu - 15 triệu
 31/03/2018
 Đắc Lắc, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Tây Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2018
 Gia Lai, Kon Tum
 Thương lượng
 27/05/2018
 Đà Nẵng, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Nam
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai, Kon Tum
 5 triệu - 7 triệu
 28/10/2017
 Bình Định, Gia Lai, Khánh Hòa, Kon Tum, Phú Yên
 15 triệu - 20 triệu
 31/10/2017
 Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng
 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2017
 Kon Tum
 5 triệu - 7 triệu
 20/11/2017
 Gia Lai, Kon Tum
 3 triệu - 5 triệu
 31/08/2017
 Gia Lai, Kon Tum
 Thương lượng
 31/07/2017
 Bình Dương, Đắc Lắc, Kon Tum, Lâm Đồng, Ninh Thuận
 12 triệu - 15 triệu
 30/06/2017
 Gia Lai, Kon Tum
 3 triệu - 5 triệu
 30/04/2017
 Gia Lai, Kon Tum
 15 triệu - 20 triệu
 28/02/2017
 Kon Tum
 3 triệu - 5 triệu
 10/03/2017
 Kon Tum
 3 triệu - 5 triệu
 10/03/2017
 Kon Tum

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm