VIỆC LÀM MỚI

 12 triệu - 15 triệu
 31/03/2018
 Đắc Nông, Khánh Hòa, Kiên Giang, Lâm Đồng, Tiền Giang
 >= 30 triệu
 23/01/2018
 Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh
 5 triệu - 7 triệu
 13/01/2018
 Cà Mau, Đồng Tháp, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh
 Thương lượng
 02/01/2018
 Đồng Tháp, Kiên Giang
 12 triệu - 15 triệu
 31/12/2017
 An Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang
 Thương lượng
 30/11/2017
 An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, Tiền Giang
 Thương lượng
 30/11/2017
 Kiên Giang
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 Bạc Liêu, Cần Thơ, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh
 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2017
 Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng
 Thương lượng
 30/09/2017
 Bạc Liêu, Bến Tre, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh
 7 triệu - 10 triệu
 11/07/2017
 Bình Thuận, Kiên Giang
 5 triệu - 7 triệu
 11/07/2017
 Bình Thuận, Kiên Giang
 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2017
 Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh
 Thương lượng
 30/05/2017
 Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Kiên Giang
 20 triệu - 25 triệu
 30/05/2017
 Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng
 6 triệu - 25 triệu
 31/05/2017
 Kiên Giang, Thừa Thiên Huê
 Thương lượng
 21/04/2017
 Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Kiên Giang, Tiền Giang

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm