VIỆC LÀM MỚI

 10 triệu - 30 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hưng Yên, Nghệ An, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 31/03/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc
 15 triệu - 30 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hưng Yên, Nghệ An, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 23/04/2018
 Hưng Yên
 12 triệu - 15 triệu
 31/01/2018
 Hưng Yên
 Thương lượng
 30/01/2018
 Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh, Thái Bình
 5 triệu - 7 triệu
 10/01/2018
 Hà Nội, Hưng Yên
 10 triệu - 12 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên
 Thương lượng
 31/01/2018
 Hà Nội, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên
 12 triệu - 15 triệu
 19/12/2017
 Bình Dương, Hưng Yên
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2017
 Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình
 12 triệu - 15 triệu
 15/12/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên
 Thương lượng
 30/11/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Hòa Bình, Hưng Yên, Thanh Hóa
 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2017
 Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên
 5 triệu - 7 triệu
 27/10/2017
 Hòa Bình, Hưng Yên, Khánh Hòa, Lai Châu, Tuyên Quang
 Thương lượng
 31/10/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Hòa Bình, Hưng Yên, Nam Định
 5 triệu - 7 triệu
 30/10/2017
 Hưng Yên
 12 triệu - 15 triệu
 31/08/2017
 Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Ninh Bình, Thái Nguyên

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm