VIỆC LÀM MỚI

 7 triệu - 10 triệu
 15/03/2018
 Hải Phòng
 Thương lượng
 30/01/2018
 Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh, Thái Bình
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2017
 Hải Dương, Hải Phòng, Hòa Bình, Sơn La, Tuyên Quang
 7 triệu - 10 triệu
 15/12/2017
 Hải Dương, Hải Phòng, Hòa Bình, Sơn La
 3 triệu - 5 triệu
 15/11/2017
 Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh
 Thương lượng
 30/11/2017
 Hải Dương, Hải Phòng, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 29/12/2017
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Hải Phòng, Yên Bái
 12 triệu - 15 triệu
 11/11/2017
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Phú Thọ, Vĩnh Phúc
 10 triệu - 12 triệu
 30/10/2017
 Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nghệ An
 7 triệu - 10 triệu
 30/05/2017
 Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 24/03/2017
 Hải Phòng, Hưng Yên
 5 triệu - 7 triệu
 28/04/2017
 Hải Phòng
 Thương lượng
 28/02/2017
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đà Nẵng, Hải Phòng
 5 triệu - 7 triệu
 23/02/2017
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đà Nẵng, Hải Phòng
 5 triệu - 7 triệu
 24/12/2016
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đà Nẵng, Hải Phòng

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm