Tuyển dụng nhanh ngành Nông - Lâm - Ngư nghiệp tại Hải Dương

 VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 31/03/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Hải Dương, Phú Thọ, Thái Bình, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái
 Thương lượng
 30/01/2018
 Hải Dương, Nam Định
 10 triệu - 12 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên
 Thương lượng
 31/01/2018
 Hà Nội, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2017
 Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình
 12 triệu - 15 triệu
 15/12/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2017
 Hải Dương, Hải Phòng, Hòa Bình, Sơn La, Tuyên Quang
 7 triệu - 10 triệu
 15/12/2017
 Hải Dương, Hải Phòng, Hòa Bình, Sơn La
 12 triệu - 15 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội, Hải Dương, Hòa Bình, Lạng Sơn, Thái Nguyên
 Thương lượng
 30/11/2017
 Hà Nội, Hải Dương, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 30/11/2017
 Hải Dương, Hải Phòng, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2017
 Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên
 12 triệu - 15 triệu
 11/11/2017
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Phú Thọ, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 01/12/2017
 Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Tây, Hải Dương, Nghệ An
 5 triệu - 7 triệu
 29/09/2017
 Hà Giang, Hà Nam, Hải Dương, Lai Châu, Sơn La
 12 triệu - 15 triệu
 31/08/2017
 Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Ninh Bình, Thái Nguyên
 Thương lượng
 31/12/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hòa Bình

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm