VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 25/02/2018
 Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Thanh Hóa
 5 triệu - 7 triệu
 20/12/2017
 Hà Nội, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa
 15 triệu - 20 triệu
 20/02/2018
 Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đồng Nai, Hà Tĩnh, Long An
 5 triệu - 7 triệu
 15/11/2017
 Hà Nội, Hà Tĩnh, Nghệ An, Ninh Bình, Thanh Hóa
 Thương lượng
 30/09/2017
 Hà Tĩnh, Nghệ An, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa
 Thương lượng
 26/08/2017
 Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thanh Hóa
 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2017
 Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê
 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2017
 Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê
 10 triệu - 12 triệu
 30/10/2017
 Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nghệ An
 12 triệu - 15 triệu
 31/03/2017
 Hà Tĩnh, Nghệ An, Ninh Bình, Quảng Bình, Thanh Hóa
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2016
 Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê
 Thương lượng
 31/12/2016
 Hà Tĩnh, Nghệ An
 Thương lượng
 31/10/2016
 Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa
 12 triệu - 15 triệu
 30/09/2016
 Hà Nội, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thanh Hóa

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm