VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 18/06/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hà Nam, Hà Tây, Nam Định
 5 triệu - 7 triệu
 28/10/2017
 Bình Dương, Cần Thơ, Hà Nam, Hà Tây, Lai Châu
 7 triệu - 10 triệu
 01/12/2017
 Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Tây, Hải Dương, Nghệ An
 Thương lượng
 24/11/2017
 Bắc Cạn, Bến Tre, Đắc Nông, Hà Tây, Khác
 15 triệu - 20 triệu
 30/07/2017
 Hà Tây
 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2017
 Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Tây
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2016
 Bắc Cạn, Điện Biên, Hà Tây, Hải Dương, Phú Thọ
 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2016
 Bắc Giang, Hà Tây, Phú Thọ, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 27/03/2016
 Bắc Ninh, Hà Tây, Hưng Yên
 5 triệu - 7 triệu
 24/03/2016
 Bắc Giang, Hà Tây, Hòa Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 24/05/2014
 Bắc Giang, Hà Tây, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình
 Thương lượng
 18/05/2014
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Tây, Nam Định
 Thương lượng
 24/05/2014
 Bắc Giang, Hà Tây, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2016
 Hà Tây, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Vĩnh Phúc
 Cạnh tranh
 30/09/2015
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Tây, Hòa Bình, Hưng Yên

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm