VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 29/09/2017
 Hà Giang, Hà Nam, Hải Dương, Lai Châu, Sơn La
 Thương lượng
 25/08/2017
 Bắc Cạn, Điện Biên, Hà Giang, Lai Châu, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 21/07/2017
 Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Giang
 7 triệu - 10 triệu
 15/04/2017
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Giang, Thái Bình, Thái Nguyên
 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2017
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Giang, Thái Bình, Thái Nguyên
 Thương lượng
 30/08/2012
 Hà Giang, Thái Nguyên, Tuyên Quang
 Thương lượng
 30/11/2013
 Hà Nội, Hà Giang
 Thương lượng
 31/10/2013
 Hà Giang, Lào Cai, Thanh Hóa, Khác
 Thương lượng
 30/11/2013
 Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Nam Định, Nghệ An, Phú Thọ, Tuyên Quang
 Thương lượng
 31/05/2013
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Giang
 Thương lượng
 25/01/2015
 Hà Nội, Hải Phòng, Hà Giang, Hà Nam, Hải Dương, Hòa Bình, Hưng Yên, Phú Thọ, Sơn La
 Thương lượng
 30/08/2013
 Hà Giang, Nam Định, Thái Bình, Tuyên Quang, Khác
 Thương lượng
 30/04/2013
 Hà Nội, Hà Giang, Hà Nam, Nam Định, Nghệ An, Phú Thọ, Sơn La, Tuyên Quang
 Thương lượng
 31/12/2013
 Hải Phòng, Hà Giang, Hải Dương, Hòa Bình, Lạng Sơn, Lào Cai, Nghệ An, Phú Thọ, Quảng Bình, Quảng Trị
 Thương lượng
 30/08/2014
 Hà Nội, Bắc Giang, Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Khác
 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2015
 Cao Bằng, Hà Giang, Nghệ An, Sơn La
 Thương lượng
 30/06/2014
 Bắc Cạn, Bắc Giang, Bình Định, Đắc Nông, Hà Giang

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm