VIỆC LÀM MỚI

 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2017
 Bình Thuận, Hòa Bình, Lào Cai, Sơn La, Yên Bái
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2017
 Bình Thuận, Hòa Bình, Lào Cai, Tuyên Quang, Yên Bái
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2017
 Hải Dương, Hải Phòng, Hòa Bình, Sơn La, Tuyên Quang
 7 triệu - 10 triệu
 15/12/2017
 Hải Dương, Hải Phòng, Hòa Bình, Sơn La
 12 triệu - 15 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội, Hải Dương, Hòa Bình, Lạng Sơn, Thái Nguyên
 Thương lượng
 30/11/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Hòa Bình, Hưng Yên, Thanh Hóa
 5 triệu - 7 triệu
 27/10/2017
 Hòa Bình, Hưng Yên, Khánh Hòa, Lai Châu, Tuyên Quang
 Thương lượng
 31/10/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Hòa Bình, Hưng Yên, Nam Định
 Thương lượng
 31/12/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hòa Bình
 Thương lượng
 31/08/2017
 Hòa Bình
 12 triệu - 15 triệu
 05/07/2017
 Hải Dương, Hòa Bình, Nghệ An, Ninh Bình, Thái Bình
 10 triệu - 12 triệu
 05/07/2017
 Hà Nam, Hòa Bình, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình
 5 triệu - 7 triệu
 25/06/2017
 Hòa Bình
 5 triệu - 7 triệu
 30/05/2017
 Điện Biên, Hòa Bình, Lào Cai, Sơn La, Khác
 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2017
 Cao Bằng, Hòa Bình, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Yên Bái
 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2017
 Hòa Bình

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm