VIỆC LÀM MỚI

 12 triệu - 15 triệu
 31/03/2018
 Đắc Lắc, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Tây Ninh
 Thương lượng
 31/01/2018
 Gia Lai
 3 triệu - 5 triệu
 28/02/2018
 Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai, Kon Tum
 5 triệu - 7 triệu
 28/10/2017
 Bình Định, Gia Lai, Khánh Hòa, Kon Tum, Phú Yên
 15 triệu - 20 triệu
 31/10/2017
 Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng
 5 triệu - 7 triệu
 20/11/2017
 Gia Lai, Kon Tum
 3 triệu - 5 triệu
 31/08/2017
 Gia Lai, Kon Tum
 15 triệu - 20 triệu
 31/07/2017
 Gia Lai
 11 triệu - 13 triệu
 20/07/2017
 Bắc Giang, Đắc Lắc, Gia Lai, Hưng Yên, Sơn La
 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2017
 Gia Lai
 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2017
 Hà Nội, Cần Thơ, Đắc Lắc, Gia Lai, Thanh Hóa
 Thương lượng
 20/07/2017
 Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm