VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 31/03/2018
 Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang
 >= 30 triệu
 31/03/2018
 Đồng Tháp, Hậu Giang, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long
 5 triệu - 7 triệu
 20/05/2018
 Bạc Liêu, Bến Tre, Đồng Tháp, Long An, Sóc Trăng
 7 triệu - 10 triệu
 24/03/2018
 An Giang, Bình Thuận, Đồng Tháp, Lâm Đồng, Sóc Trăng
 5 triệu - 7 triệu
 02/05/2018
 Đồng Tháp
 5 triệu - 7 triệu
 13/01/2018
 Cà Mau, Đồng Tháp, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh
 Thương lượng
 02/01/2018
 Đồng Tháp, Kiên Giang
 12 triệu - 15 triệu
 31/12/2017
 An Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang
 10 triệu - 12 triệu
 30/12/2017
 Bình Dương, Đồng Nai, Đồng Tháp
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2017
 An Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Khánh Hòa, Long An
 Thương lượng
 30/11/2017
 An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, Tiền Giang
 5 triệu - 7 triệu
 01/01/2018
 Đồng Tháp
 Thương lượng
 30/10/2017
 An Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long
 Thương lượng
 30/10/2017
 An Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Vĩnh Long
 20 triệu - 25 triệu
 31/08/2017
 Đồng Tháp, Vĩnh Long

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm