VIỆC LÀM MỚI

 10 triệu - 12 triệu
 08/03/2018
 Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Nai, Hậu Giang, Long An
 Thương lượng
 14/02/2018
 Hồ Chí Minh, An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Nai
 Thương lượng
 01/02/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai
 Thương lượng
 31/01/2018
 Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Lâm Đồng
 Thương lượng
 28/02/2018
 Đồng Nai
 Thương lượng
 28/03/2018
 Bến Tre, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang
 5 triệu - 7 triệu
 10/03/2018
 Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai
 Thương lượng
 31/01/2018
 Đồng Nai
 10 triệu - 12 triệu
 30/12/2017
 Bình Dương, Đồng Nai, Đồng Tháp
 15 triệu - 20 triệu
 20/02/2018
 Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đồng Nai, Hà Tĩnh, Long An
 Thương lượng
 28/10/2017
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đà Nẵng, Đồng Nai
 5 triệu - 7 triệu
 29/12/2017
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Hải Phòng, Yên Bái
 15 triệu - 20 triệu
 31/10/2017
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Long An
 5 triệu - 7 triệu
 15/11/2017
 Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh
 20 triệu - 30 triệu
 31/10/2017
 Đồng Nai
 Thương lượng
 20/10/2017
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai
 >= 30 triệu
 30/09/2017
 Bình Dương, Bình Thuận, Đồng Nai, Khánh Hòa, Lâm Đồng
 Thương lượng
 11/12/2017
 Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm