VIỆC LÀM MỚI

 6 triệu - 10 triệu
 30/08/2017
 Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Yên Bái
 Thương lượng
 25/08/2017
 Bắc Cạn, Điện Biên, Hà Giang, Lai Châu, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 28/07/2017
 Cao Bằng, Điện Biên, Lạng Sơn, Lào Cai, Sơn La
 5 triệu - 7 triệu
 30/05/2017
 Điện Biên, Hòa Bình, Lào Cai, Sơn La, Khác
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2016
 Bắc Cạn, Điện Biên, Hà Tây, Hải Dương, Phú Thọ
 Thương lượng
 15/07/2016
 Hà Nội, Điện Biên, Hà Nam
 Thương lượng
 15/03/2015
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Điện Biên, Hà Nam, Hòa Bình, Thái Bình, Khác
 Thương lượng
 31/12/2014
 Hà Nội, Điện Biên, Hà Nam, Hải Dương, Hòa Bình, Lào Cai, Ninh Bình, Thái Nguyên, Yên Bái, Khác
 10 triệu - 15 triệu
 30/06/2015
 Điện Biên, Hòa Bình, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái
 12 triệu - 20 triệu
 15/06/2015
 Bắc Giang, Điện Biên, Phú Thọ, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc
 12 triệu - 20 triệu
 31/05/2015
 Bắc Giang, Điện Biên, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La
 Thương lượng
 27/03/2015
 Hà Nội, Điện Biên, Sơn La
 Thương lượng
 27/03/2015
 Hà Nội, Điện Biên, Sơn La
 10 triệu - 20 triệu
 30/04/2015
 Hà Nội, Điện Biên, Hòa Bình
 12 triệu - 20 triệu
 30/04/2015
 Bắc Giang, Điện Biên, Phú Thọ, Sơn La, Thanh Hóa
 Cạnh tranh
 30/11/2014
 Hà Nội, Điện Biên, Hòa Bình
 Thương lượng
 31/05/2014
 Điện Biên
 Thương lượng
 25/12/2013
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Điện Biên, Hà Tây, Hải Dương
 Cạnh tranh
 30/10/2013
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Điện Biên, Hà Nam

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm