VIỆC LÀM MỚI

 10 triệu - 12 triệu
 08/03/2018
 Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Nai, Hậu Giang, Long An
 Thương lượng
 28/02/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương
 15 triệu - 20 triệu
 31/01/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương
 15 triệu - 20 triệu
 31/01/2018
 Bình Dương
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương
 12 triệu - 15 triệu
 31/01/2018
 Bình Dương
 12 triệu - 15 triệu
 30/01/2018
 Bình Dương
 Thương lượng
 01/02/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai
 Thương lượng
 31/01/2018
 Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Lâm Đồng
 Thương lượng
 28/03/2018
 Bến Tre, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang
 5 triệu - 7 triệu
 10/03/2018
 Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai
 10 triệu - 12 triệu
 31/01/2018
 Bình Dương
 5 triệu - 7 triệu
 30/12/2017
 Bình Dương
 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2017
 Bình Dương
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Bình Dương
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Bình Dương
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2017
 Bình Dương, Bình Phước

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm