VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 30/11/2017
 Bình Định
 5 triệu - 7 triệu
 28/10/2017
 Bình Định, Gia Lai, Khánh Hòa, Kon Tum, Phú Yên
 Thương lượng
 01/12/2017
 Bình Định
 3 triệu - 5 triệu
 30/06/2017
 Bình Định
 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2017
 Bạc Liêu, Bình Định, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Tiền Giang
 6 triệu - 25 triệu
 31/05/2017
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Định, Bình Thuận, Phú Yên, Tiền Giang
 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2017
 Hồ Chí Minh, Bình Định
 7 triệu - 10 triệu
 26/04/2017
 Bình Dương, Bình Định, Đắc Lắc, Đồng Nai, Lâm Đồng
 7 triệu - 10 triệu
 08/04/2017
 Bình Định
 25 triệu - 30 triệu
 31/03/2017
 Bình Định, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2016
 Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi
 7 triệu - 10 triệu
 10/01/2017
 Hồ Chí Minh, Bình Định
 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2016
 Bình Định
 Thương lượng
 30/04/2016
 Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm