VIỆC LÀM MỚI

 7 triệu - 10 triệu
 30/03/2018
 Bến Tre, Bình Thuận, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh
 Thương lượng
 31/01/2018
 Bến Tre, Cà Mau, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang
 Thương lượng
 28/03/2018
 Bến Tre, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang
 Thương lượng
 10/01/2018
 Hà Nội, Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh
 Thương lượng
 10/01/2018
 Hà Nội, Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh
 12 triệu - 15 triệu
 31/12/2017
 An Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2017
 An Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Khánh Hòa, Long An
 5 triệu - 7 triệu
 20/12/2017
 Bến Tre, Hậu Giang, Tiền Giang, Trà Vinh
 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2017
 Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 Bến Tre
 Thương lượng
 30/10/2017
 Bến Tre, Cà Mau, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh
 Thương lượng
 31/10/2017
 Bến Tre, Cà Mau, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh
 6 triệu - 25 triệu
 30/10/2017
 Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Long An, Trà Vinh
 Thương lượng
 24/11/2017
 Bắc Cạn, Bến Tre, Đắc Nông, Hà Tây, Khác
 Thương lượng
 23/11/2017
 Bến Tre, Bình Thuận, Cà Mau, Đắc Lắc, Khác
 Thương lượng
 30/10/2017
 An Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm