VIỆC LÀM MỚI

 12 triệu - 15 triệu
 15/12/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên
 Thương lượng
 29/12/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn
 5 triệu - 7 triệu
 10/10/2017
 Bắc Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 01/12/2017
 Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Tây, Hải Dương, Nghệ An
 Thương lượng
 19/08/2017
 Bắc Ninh
 20 triệu - 25 triệu
 31/07/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Nghệ An, Thái Bình
 Thương lượng
 31/12/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hòa Bình
 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2017
 Bắc Ninh, Hải Dương, Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang
 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2017
 Bắc Ninh, Hải Dương, Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang
 Thương lượng
 10/07/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Bình, Thanh Hóa
 Thương lượng
 10/07/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Bình, Thanh Hóa
 Cạnh tranh
 30/06/2017
 Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2017
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Thái Bình, Thái Nguyên
 Thương lượng
 15/06/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên
 Thương lượng
 15/06/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên
 Thương lượng
 10/06/2017
 Bắc Ninh

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm