VIỆC LÀM MỚI

 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Sóc Trăng
 Thương lượng
 30/04/2018
 An Giang, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang
 Cạnh tranh
 21/04/2018
 Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng
 5 triệu - 7 triệu
 20/04/2018
 Bạc Liêu, Long An
 7 triệu - 10 triệu
 28/05/2018
 Hồ Chí Minh, Bạc Liêu, Bến Tre, Sóc Trăng, Trà Vinh
 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2018
 Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng
 5 triệu - 7 triệu
 20/05/2018
 Bạc Liêu, Bến Tre, Đồng Tháp, Long An, Sóc Trăng
 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 An Giang, Bạc Liêu, Hậu Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long
 3 triệu - 5 triệu
 13/04/2018
 Bạc Liêu, Bến Tre, Long An, Sóc Trăng, Trà Vinh
 12 triệu - 15 triệu
 31/03/2018
 Hồ Chí Minh, Bạc Liêu, Bến Tre, Kiên Giang, Trà Vinh
 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh
 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long
 7 triệu - 10 triệu
 11/03/2018
 Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh
 Thương lượng
 14/02/2018
 Hồ Chí Minh, An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Nai
 >= 30 triệu
 23/01/2018
 Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 Bạc Liêu, Cần Thơ, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh
 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2017
 Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm