VIỆC LÀM MỚI

 10 triệu - 30 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hưng Yên, Nghệ An, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 31/03/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc
 15 triệu - 30 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hưng Yên, Nghệ An, Vĩnh Phúc
 12 triệu - 15 triệu
 15/12/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên
 Thương lượng
 30/11/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Hòa Bình, Hưng Yên, Thanh Hóa
 Thương lượng
 31/10/2017
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Giang
 Thương lượng
 29/12/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn
 Thương lượng
 31/10/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Hòa Bình, Hưng Yên, Nam Định
 12 triệu - 15 triệu
 31/08/2017
 Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Ninh Bình, Thái Nguyên
 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2017
 Bắc Giang
 11 triệu - 13 triệu
 20/07/2017
 Bắc Giang, Đắc Lắc, Gia Lai, Hưng Yên, Sơn La

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm