VIỆC LÀM MỚI

 1 triệu - 3 triệu
 31/03/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ
 Thương lượng
 28/02/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương
 7 triệu - 10 triệu
 21/02/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 Thương lượng
 01/02/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai
 15 triệu - 20 triệu
 31/01/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, Vĩnh Long
 15 triệu - 20 triệu
 15/01/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vĩnh Long
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Hậu Giang, Sóc Trăng, Tây Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2017
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Long An, Tây Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 01/12/2017
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 5 triệu - 7 triệu
 28/10/2017
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Đắc Lắc, Đắc Nông, Tây Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 29/12/2017
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Hải Phòng, Yên Bái
 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2017
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước
 Thương lượng
 20/10/2017
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai
 3 triệu - 5 triệu
 31/08/2017
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 5 triệu - 7 triệu
 29/09/2017
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 5 triệu - 7 triệu
 31/08/2017
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2017
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương
 Thương lượng
 04/11/2017
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, An Giang, Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu
 11 triệu - 13 triệu
 30/07/2017
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Thuận, Đắc Nông, Đồng Nai
 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2017
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm