VIỆC LÀM MỚI

 6 triệu - 10 triệu
 15/11/2017
 Hà Nội, Phú Thọ, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái
 10 triệu - 12 triệu
 15/07/2016
 Hà Nội, Lạng Sơn, Phú Thọ, Thanh Hóa, Yên Bái
 10 triệu - 12 triệu
 15/06/2016
 Hà Nội, Thanh Hóa, Yên Bái
 7 triệu - 10 triệu
 29/02/2016
 Điện Biên, Hà Giang, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái
 Thương lượng
 20/06/2014
 Hà Nội, Lào Cai, Yên Bái
 Thương lượng
 31/10/2013
 Cao Bằng, Hà Giang, Hải Dương, Hòa Bình, Thái Bình, Tuyên Quang, Yên Bái
 Thương lượng
 15/09/2013
 Lào Cai, Yên Bái
 Thương lượng
 30/09/2011
 Hòa Bình, Lạng Sơn, Lào Cai, Tuyên Quang, Yên Bái
 Thương lượng
 07/07/2013
 Lào Cai, Yên Bái
 Thương lượng
 31/10/2013
 Cao Bằng, Hà Giang, Hải Dương, Hòa Bình, Thái Bình, Tuyên Quang, Yên Bái
 Thương lượng
 07/07/2013
 Lào Cai, Yên Bái
 Thương lượng
 30/09/2011
 Hà Nội, Bạc Liêu, Bến Tre, Vĩnh Phúc, Yên Bái
 Thương lượng
 07/07/2013
 Lào Cai, Yên Bái

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm