VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 25/02/2018
 Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 15/01/2018
 Hà Nội, Phú Thọ, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 30/12/2017
 Hà Nội, Hà Nam, Hà Tây, Hưng Yên, Vĩnh Phúc
 10 triệu - 12 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc
 6 triệu - 10 triệu
 15/11/2017
 Hà Nội, Phú Thọ, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái
 Thương lượng
 10/11/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2017
 Hà Nội, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2017
 Hà Nội, Hà Nam, Phú Thọ, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc
 8 triệu - 15 triệu
 30/09/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Vĩnh Phúc
 6 triệu - 10 triệu
 15/09/2017
 Nam Định, Vĩnh Phúc

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm