VIỆC LÀM MỚI

 4 triệu - 5 triệu
 30/05/2018
 Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long
 5 triệu - 7 triệu
 19/08/2018
 An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, Vĩnh Long
 8 triệu - 20 triệu
 30/05/2018
 Bến Tre, Đồng Tháp, Hậu Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long
 4 triệu - 15 triệu
 30/05/2018
 Bến Tre, Đồng Tháp, Hậu Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long
 10 triệu - 12 triệu
 30/05/2018
 Bến Tre, Đồng Tháp, Hậu Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long
 3 triệu - 30 triệu
 30/05/2018
 Bến Tre, Đồng Tháp, Hậu Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long
 5 triệu - 7 triệu
 30/05/2018
 Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long
 10 triệu - 12 triệu
 29/07/2018
 Bến Tre, Cần Thơ, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long
 10 triệu - 12 triệu
 15/05/2018
 Bến Tre, Cần Thơ, Hậu Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long
 7 triệu - 10 triệu
 20/06/2018
 An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, Vĩnh Long
 10 triệu - 12 triệu
 13/05/2018
 Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Trà Vinh, Vĩnh Long
 3 triệu - 5 triệu
 30/04/2018
 Vĩnh Long
 Thương lượng
 04/05/2018
 Long An, Vĩnh Long
 7 triệu - 10 triệu
 26/04/2018
 Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long
 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2018
 An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long
 5 triệu - 7 triệu
 25/03/2018
 An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang, Vĩnh Long
 4 triệu - 6 triệu
 15/02/2018
 Vĩnh Long
 4 triệu - 6 triệu
 15/02/2018
 Vĩnh Long

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm