VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 15/01/2018
 Hà Nội, Phú Thọ, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc
 6 triệu - 10 triệu
 15/11/2017
 Hà Nội, Phú Thọ, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái
 Cạnh tranh
 30/11/2016
 Bạc Liêu, Đồng Nai, Nghệ An, Thái Nguyên, Tuyên Quang
 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2016
 Hòa Bình, Lào Cai, Tuyên Quang
 Thương lượng
 31/10/2013
 Cao Bằng, Hà Giang, Hải Dương, Hòa Bình, Thái Bình, Tuyên Quang, Yên Bái
 Thương lượng
 20/11/2013
 Đồng Tháp, Ninh Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang
 Thương lượng
 30/09/2011
 Hòa Bình, Lạng Sơn, Lào Cai, Tuyên Quang, Yên Bái
 Thương lượng
 31/10/2013
 Cao Bằng, Hà Giang, Hải Dương, Hòa Bình, Tây Ninh, Tuyên Quang, Yên Bái
 Thương lượng
 31/10/2013
 Cao Bằng, Hà Giang, Hải Dương, Hòa Bình, Thái Bình, Tuyên Quang, Yên Bái
 Thương lượng
 31/10/2013
 Cao Bằng, Hà Giang, Hải Dương, Hòa Bình, Thái Bình, Tuyên Quang, Yên Bái
 Thương lượng
 31/10/2013
 Hà Giang, Hải Dương, Hòa Bình, Thái Bình, Tuyên Quang, Yên Bái
 Thương lượng
 30/09/2015
 Bắc Ninh, Bình Phước, Lâm Đồng, Thái Nguyên, Tuyên Quang
 Cạnh tranh
 30/04/2015
 Lào Cai, Tuyên Quang, Yên Bái
 Thương lượng
 15/12/2014
 Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm