VIỆC LÀM MỚI

 6 triệu - 8 triệu
 05/03/2018
 Thừa Thiên Huê
 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Thừa Thiên Huê
 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2017
 Thừa Thiên Huê
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2017
 Đà Nẵng, Thừa Thiên Huê
 5 triệu - 7 triệu
 28/10/2017
 Bình Định, Đà Nẵng, Phú Yên, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huê
 3 triệu - 5 triệu
 20/10/2017
 Thừa Thiên Huê
 5 triệu - 7 triệu
 02/10/2017
 Thừa Thiên Huê
 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2017
 Quảng Bình, Thừa Thiên Huê
 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2017
 Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huê
 Thương lượng
 15/10/2017
 Thừa Thiên Huê
 10 triệu - 12 triệu
 30/12/2017
 Bình Định, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Nam, Thừa Thiên Huê
 4 triệu - 7 triệu
 25/08/2017
 Thừa Thiên Huê
 3 triệu - 5 triệu
 31/08/2017
 Thừa Thiên Huê
 Thương lượng
 04/11/2017
 Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huê, Tiền Giang, Trà Vinh
 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2017
 Đà Nẵng, Thừa Thiên Huê
 20 triệu - 20 triệu
 31/07/2017
 Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê
 Thương lượng
 14/07/2017
 Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huê

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm