VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 10/03/2018
 Hà Nội, Thái Nguyên
 12 triệu - 15 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Thái Nguyên
 Thương lượng
 30/04/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 10 triệu - 12 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Nguyên
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội, Nam Định, Thái Bình, Thái Nguyên
 7 triệu - 10 triệu
 10/10/2017
 Thái Nguyên
 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2017
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Thái Nguyên
 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2017
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Thái Nguyên
 7 triệu - 10 triệu
 05/09/2017
 Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 04/11/2017
 Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huê, Tiền Giang, Trà Vinh
 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2017
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Nguyên

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm