VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Tây Ninh, Tiền Giang
 15 triệu - 20 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Tây Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Tây Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Tây Ninh, Tiền Giang
 10 triệu - 12 triệu
 26/01/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Phước, Tây Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Tây Ninh, Tiền Giang
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2017
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 15/10/2017
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2017
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2017
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh
 Thương lượng
 31/05/2017
 Tây Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2017
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm