VIỆC LÀM MỚI

 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 Sóc Trăng
 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2018
 Bạc Liêu, Hậu Giang, Sóc Trăng
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Sóc Trăng
 Thương lượng
 12/02/2018
 An Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Tiền Giang
 5 triệu - 7 triệu
 20/01/2018
 Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Sóc Trăng, Trà Vinh
 10 triệu - 12 triệu
 31/12/2017
 Bạc Liêu, Hậu Giang, Sóc Trăng
 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2017
 Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng
 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2017
 Sóc Trăng
 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2017
 Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long
 5 triệu - 7 triệu
 15/10/2017
 Sóc Trăng
 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2017
 Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng
 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2017
 Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng
 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2017
 Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Sóc Trăng, Vĩnh Long
 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2017
 Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Sóc Trăng, Vĩnh Long
 15 triệu - 20 triệu
 31/08/2017
 Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng
 5 triệu - 7 triệu
 29/08/2017
 Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm