Tuyển dụng tiêu điểm

 12 triệu - 20 triệu
 30/05/2018
 Bạc Liêu, Bến Tre, Hậu Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang

 VIỆC LÀM MỚI

 12 triệu - 20 triệu
 30/05/2018
 Bạc Liêu, Bến Tre, Hậu Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang
 4 triệu - 15 triệu
 30/05/2018
 Bạc Liêu, Bến Tre, Hậu Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang
 5 triệu - 7 triệu
 30/05/2018
 Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long
 12 triệu - 15 triệu
 31/05/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Sóc Trăng
 Thương lượng
 21/05/2018
 Hà Nội, Bạc Liêu, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng
 5 triệu - 7 triệu
 16/05/2018
 Bạc Liêu, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang
 7 triệu - 10 triệu
 15/04/2018
 Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng
 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2018
 Bạc Liêu, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng
 10 triệu - 12 triệu
 20/03/2018
 An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Sóc Trăng
 12 triệu - 15 triệu
 31/03/2018
 Bình Thuận, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Trà Vinh
 10 triệu - 12 triệu
 31/03/2018
 An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Sóc Trăng
 10 triệu - 12 triệu
 18/03/2018
 An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Sóc Trăng
 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Bạc Liêu, Sóc Trăng
 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 Sóc Trăng
 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2018
 Bạc Liêu, Hậu Giang, Sóc Trăng
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Sóc Trăng
 Thương lượng
 12/02/2018
 An Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Tiền Giang
 5 triệu - 7 triệu
 20/01/2018
 Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Sóc Trăng, Trà Vinh

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm