VIỆC LÀM MỚI

 10 triệu - 12 triệu
 13/04/2018
 Ninh Thuận, Quảng Ngãi, Phú Yên, Thừa Thiên Huê, Quảng Trị
 15 triệu - 20 triệu
 28/03/2018
 Đà Nẵng, Quảng Trị
 Thương lượng
 23/02/2018
 Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thanh Hóa
 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2017
 Quảng Trị
 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2017
 Quảng Bình, Quảng Trị
 20 triệu - 20 triệu
 31/07/2017
 Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê
 5 triệu - 7 triệu
 16/06/2017
 Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê
 10 triệu - 12 triệu
 15/04/2017
 Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê
 Thương lượng
 31/03/2017
 Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê
 Thương lượng
 31/03/2017
 Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị
 7 triệu - 10 triệu
 15/03/2017
 Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2016
 Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2016
 Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê
 5 triệu - 7 triệu
 20/12/2016
 Đà Nẵng, Quảng Trị
 Thương lượng
 19/11/2016
 Đà Nẵng, Đắc Nông, Gia Lai, Khánh Hòa, Quảng Trị
 5 triệu - 7 triệu
 01/11/2016
 Bình Thuận, Đắc Lắc, Gia Lai, Khánh Hòa, Quảng Trị

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm