VIỆC LÀM MỚI

 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ngãi
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Tây Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 24/01/2018
 Bình Định, Quảng Ngãi
 Thương lượng
 30/01/2018
 Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi
 10 triệu - 12 triệu
 31/10/2017
 Đà Nẵng, Đắc Lắc, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Quảng Ngãi
 5 triệu - 7 triệu
 28/10/2017
 Bình Định, Đà Nẵng, Phú Yên, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huê
 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2017
 Bình Định, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi
 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2017
 Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huê
 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2017
 Bình Định, Đà Nẵng, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi
 7 triệu - 10 triệu
 30/08/2017
 Bình Định, Bình Thuận, Đắc Nông, Lâm Đồng, Quảng Ngãi
 Thương lượng
 15/07/2017
 Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huê

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm