VIỆC LÀM MỚI

 10 triệu - 12 triệu
 28/03/2018
 Quảng Bình
 Thương lượng
 23/02/2018
 Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thanh Hóa
 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Bình Định, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Quảng Bình
 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2018
 Bình Định, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Quảng Bình
 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2017
 Quảng Bình, Quảng Trị
 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2017
 Quảng Bình, Thừa Thiên Huê
 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2017
 Bình Định, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi
 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2017
 Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huê
 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2017
 Quảng Bình
 Thương lượng
 30/08/2017
 Hải Phòng, Quảng Bình
 Thương lượng
 30/08/2017
 Hải Phòng, Quảng Bình
 20 triệu - 20 triệu
 31/07/2017
 Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê
 5 triệu - 7 triệu
 16/06/2017
 Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê
 10 triệu - 12 triệu
 15/04/2017
 Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê
 Thương lượng
 31/03/2017
 Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2016
 Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm