VIỆC LÀM MỚI

 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên
 5 triệu - 7 triệu
 20/01/2018
 Đà Nẵng, Đắc Lắc, Gia Lai, Khánh Hòa, Phú Yên
 7 triệu - 10 triệu
 15/11/2017
 Đà Nẵng, Đắc Lắc, Khánh Hòa, Phú Yên
 10 triệu - 12 triệu
 15/11/2017
 Bình Định, Đắc Lắc, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Phú Yên
 5 triệu - 7 triệu
 28/10/2017
 Bình Định, Đà Nẵng, Phú Yên, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huê
 7 triệu - 10 triệu
 30/10/2017
 Đắc Lắc, Khánh Hòa, Phú Yên
 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2017
 Khánh Hòa, Ninh Thuận, Phú Yên
 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2017
 Bình Định, Đà Nẵng, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi
 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2017
 Đắc Lắc, Khánh Hòa, Phú Yên
 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2017
 Phú Yên
 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2017
 Bình Định, Đà Nẵng, Phú Yên, Quảng Nam, Thừa Thiên Huê
 5 triệu - 7 triệu
 15/04/2017
 Phú Yên
 10 triệu - 12 triệu
 30/05/2017
 Đà Nẵng, Đắc Lắc, Khánh Hòa, Phú Yên, Thừa Thiên Huê
 5 triệu - 7 triệu
 30/05/2017
 Đà Nẵng, Đắc Lắc, Khánh Hòa, Phú Yên, Thừa Thiên Huê
 Thương lượng
 30/03/2017
 Bình Định, Đắc Lắc, Gia Lai, Kon Tum, Phú Yên
 Thương lượng
 01/03/2017
 Bình Thuận, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Phú Yên
 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2017
 Đà Nẵng, Đắc Lắc, Khánh Hòa, Phú Yên, Thừa Thiên Huê
 5 triệu - 7 triệu
 20/02/2017
 Phú Yên

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm