VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 30/04/2018
 Phú Thọ
 Thương lượng
 25/03/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Phú Thọ, Quảng Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 03/05/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 30/04/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 10 triệu - 12 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 15/01/2018
 Hà Nội, Phú Thọ, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2017
 Phú Thọ
 6 triệu - 10 triệu
 15/11/2017
 Hà Nội, Phú Thọ, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái
 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2017
 Hà Nội, Hà Nam, Phú Thọ, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 20/10/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Tây, Phú Thọ
 Thương lượng
 30/09/2017
 Phú Thọ

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm