VIỆC LÀM MỚI

 10 triệu - 12 triệu
 13/04/2018
 Ninh Thuận, Quảng Ngãi, Phú Yên, Thừa Thiên Huê, Quảng Trị
 5 triệu - 7 triệu
 07/05/2018
 Bình Thuận, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Phú Yên
 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng, Ninh Thuận
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng, Ninh Thuận
 Thương lượng
 30/12/2017
 Ninh Thuận
 7 triệu - 10 triệu
 28/12/2017
 Bình Định, Bình Thuận, Đắc Lắc, Khánh Hòa, Ninh Thuận
 Thương lượng
 30/12/2017
 Ninh Thuận
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 Bình Thuận, Đắc Lắc, Lâm Đồng, Ninh Thuận
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng, Ninh Thuận
 10 triệu - 12 triệu
 15/11/2017
 Bình Định, Đắc Lắc, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Phú Yên
 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2017
 Khánh Hòa, Ninh Thuận, Phú Yên
 7 triệu - 10 triệu
 15/10/2017
 Bình Thuận, Lâm Đồng, Ninh Thuận
 5 triệu - 7 triệu
 30/08/2017
 Ninh Thuận
 3 triệu - 5 triệu
 30/07/2017
 Ninh Thuận
 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2017
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Lâm Đồng, Ninh Thuận
 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2017
 Ninh Thuận

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm