VIỆC LÀM MỚI

 25 triệu - 30 triệu
 31/01/2018
 Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Ninh, Thái Bình
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Ninh Bình, Quảng Ninh
 10 triệu - 12 triệu
 20/01/2018
 Ninh Bình
 10 triệu - 12 triệu
 31/08/2017
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Ninh Bình, Quảng Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 09/09/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Ninh Bình
 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2017
 Bắc Ninh, Hải Dương, Hòa Bình, Ninh Bình, Phú Thọ
 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2017
 Hà Nam, Hải Dương, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình
 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2016
 Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình
 7 triệu - 10 triệu
 08/05/2016
 Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình
 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2016
 Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình
 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2016
 Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2016
 Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm