VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Tây Ninh, Tiền Giang
 15 triệu - 20 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Long An
 12 triệu - 15 triệu
 31/01/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An
 12 triệu - 15 triệu
 31/01/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An
 12 triệu - 15 triệu
 28/02/2018
 Bến Tre, Long An, Tiền Giang
 7 triệu - 10 triệu
 05/02/2018
 Hồ Chí Minh, An Giang, Bình Định, Cần Thơ, Long An
 Thương lượng
 15/01/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Kiên Giang, Long An
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An
 8 triệu - 12 triệu
 30/12/2017
 Hồ Chí Minh, Long An
 12 triệu - 15 triệu
 30/12/2017
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Long An
 12 triệu - 15 triệu
 30/12/2017
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Long An, Vĩnh Long
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2017
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Long An

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm