Tuyển dụng tiêu điểm

 VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 30/03/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh
 12 triệu - 15 triệu
 31/03/2018
 An Giang, Kiên Giang, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh
 12 triệu - 15 triệu
 31/03/2018
 Bình Thuận, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Trà Vinh
 12 triệu - 15 triệu
 31/03/2018
 Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang, Bến Tre, Long An
 12 triệu - 15 triệu
 31/03/2018
 An Giang, Bến Tre, Kiên Giang, Trà Vinh, Long An
 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 Long An

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm