VIỆC LÀM MỚI

 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng, Ninh Thuận
 7 triệu - 10 triệu
 22/04/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Lâm Đồng
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng, Ninh Thuận
 20 triệu - 25 triệu
 15/12/2017
 Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lâm Đồng
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 Bình Thuận, Đắc Lắc, Lâm Đồng, Ninh Thuận
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng, Ninh Thuận
 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2017
 Lâm Đồng
 10 triệu - 12 triệu
 31/10/2017
 Đà Nẵng, Đắc Lắc, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Quảng Ngãi
 10 triệu - 12 triệu
 15/11/2017
 Lâm Đồng
 7 triệu - 10 triệu
 15/10/2017
 Bình Thuận, Lâm Đồng, Ninh Thuận
 7 triệu - 10 triệu
 30/08/2017
 Bình Định, Bình Thuận, Đắc Nông, Lâm Đồng, Quảng Ngãi
 10 triệu - 12 triệu
 31/07/2017
 Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Long An
 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2017
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Lâm Đồng

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm