VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 25/02/2018
 Hà Nội, Lai Châu, Ninh Bình, Quảng Ninh, Thanh Hóa
 4 triệu - 5 triệu
 30/09/2014
 Bắc Cạn, Cao Bằng, Lai Châu, Lạng Sơn
 Thương lượng
 15/12/2014
 Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang
 Thương lượng
 31/05/2014
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Lai Châu
 Thương lượng
 30/04/2014
 Hà Giang, Lai Châu

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm