VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 An Giang, Bình Dương, Đồng Nai, Kiên Giang, Long An
 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2018
 An Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, Kiên Giang
 Thương lượng
 15/01/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Kiên Giang, Long An
 10 triệu - 12 triệu
 15/01/2018
 An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang
 7 triệu - 10 triệu
 15/01/2018
 An Giang, Kiên Giang
 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2018
 An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang
 3 triệu - 7 triệu
 21/03/2018
 An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, Vĩnh Long
 7 triệu - 10 triệu
 15/12/2017
 An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang
 7 triệu - 7 triệu
 30/12/2017
 Kiên Giang
 7 triệu - 10 triệu
 10/12/2017
 Kiên Giang
 10 triệu - 12 triệu
 30/11/2017
 Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang
 10 triệu - 12 triệu
 30/11/2017
 Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang
 5 triệu - 7 triệu
 15/11/2017
 An Giang, Kiên Giang
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2017
 An Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang
 Thương lượng
 31/10/2017
 An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang
 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2017
 An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm