VIỆC LÀM MỚI

 12 triệu - 15 triệu
 28/02/2018
 Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai, Khánh Hòa, Kon Tum
 Thương lượng
 15/03/2018
 Khánh Hòa
 7 triệu - 10 triệu
 30/03/2018
 Khánh Hòa
 Thương lượng
 28/02/2018
 Khánh Hòa
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên
 Thương lượng
 06/02/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Định, Đà Nẵng, Khánh Hòa
 5 triệu - 7 triệu
 10/01/2018
 Khánh Hòa
 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Bình Định, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Quảng Bình
 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2018
 Bình Định, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Quảng Bình
 5 triệu - 7 triệu
 20/01/2018
 Đà Nẵng, Đắc Lắc, Gia Lai, Khánh Hòa, Phú Yên
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Khánh Hòa
 12 triệu - 15 triệu
 30/12/2017
 Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai, Khánh Hòa, Kon Tum

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm