VIỆC LÀM MỚI

 10 triệu - 12 triệu
 10/02/2018
 Bến Tre, Cần Thơ, Hậu Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long
 7 triệu - 10 triệu
 20/02/2018
 Bến Tre, Cần Thơ, Hậu Giang, Tiền Giang
 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2018
 Bạc Liêu, Hậu Giang, Sóc Trăng
 10 triệu - 12 triệu
 15/01/2018
 An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang
 7 triệu - 10 triệu
 20/12/2017
 An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long
 10 triệu - 12 triệu
 31/12/2017
 Bạc Liêu, Hậu Giang, Sóc Trăng
 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2017
 Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng
 7 triệu - 10 triệu
 20/11/2017
 An Giang, Hậu Giang
 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2017
 Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long
 7 triệu - 10 triệu
 15/11/2017
 Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long
 5 triệu - 7 triệu
 15/10/2017
 An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang
 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2017
 Cà Mau, Hậu Giang, Kiên Giang
 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2017
 An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang
 15 triệu - 20 triệu
 31/08/2017
 Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng
 7 triệu - 10 triệu
 15/08/2017
 An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Vĩnh Long

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm