VIỆC LÀM MỚI

 12 triệu - 15 triệu
 10/06/2018
 Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh
 15 triệu - 20 triệu
 30/05/2018
 Hải Phòng
 15 triệu - 20 triệu
 30/05/2018
 Hải Phòng
 7 triệu - 10 triệu
 30/05/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng
 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cần Thơ, Hải Phòng
 5 triệu - 7 triệu
 20/06/2018
 Hải Phòng
 7 triệu - 10 triệu
 30/05/2018
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2018
 Hải Phòng
 Thương lượng
 31/05/2018
 Hải Phòng, Quảng Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2018
 Hải Phòng
 Thương lượng
 30/05/2018
 Hải Phòng
 5 triệu - 6 triệu
 30/05/2018
 Hải Phòng
 7 triệu - 10 triệu
 30/05/2018
 Hải Phòng, Hưng Yên
 Thương lượng
 31/05/2018
 Hải Phòng

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm