VIỆC LÀM MỚI

 7 triệu - 10 triệu
 24/02/2018
 Hải Phòng
 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ngãi
 25 triệu - 30 triệu
 31/01/2018
 Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Ninh, Thái Bình
 Thương lượng
 30/01/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng
 5 triệu - 7 triệu
 30/01/2018
 Hải Phòng
 3 triệu - 5 triệu
 30/01/2018
 Hải Phòng
 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Nguyên
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Quảng Ninh
 Thương lượng
 15/02/2018
 Hải Phòng
 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2017
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình
 5 triệu - 7 triệu
 30/12/2017
 Hải Phòng

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm