VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 30/04/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 30/01/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Nam Định, Quảng Ninh
 10 triệu - 12 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Nguyên
 5 triệu - 7 triệu
 15/02/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Ninh Bình, Quảng Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Thái Bình, Thanh Hóa
 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2017
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 Hải Dương
 5 triệu - 7 triệu
 25/12/2017
 Hà Nội, Hà Nam, Hà Tây, Hải Dương, Quảng Ninh
 Thương lượng
 30/11/2017
 Hải Dương
 Thương lượng
 30/11/2017
 Hải Dương
 7 triệu - 10 triệu
 25/11/2017
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm