Tuyển dụng tiêu điểm

 VIỆC LÀM MỚI

 10 triệu - 12 triệu
 23/07/2018
 Hải Dương
 12 triệu - 15 triệu
 20/07/2018
 Hải Dương
 5 triệu - 7 triệu
 30/07/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương
 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương
 Thương lượng
 30/05/2018
 Hải Dương
 10 triệu - 12 triệu
 31/05/2018
 Hải Dương
 5 triệu - 7 triệu
 15/06/2018
 Hải Dương
 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương
 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương
 Thương lượng
 20/06/2018
 Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm