VIỆC LÀM MỚI

 7 triệu - 10 triệu
 06/06/2018
 Hà Tĩnh
 Thương lượng
 31/05/2018
 Hà Nội, Hà Tĩnh, Nghệ An
 4 triệu - 6 triệu
 30/04/2018
 Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Thanh Hóa
 Thương lượng
 23/02/2018
 Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thanh Hóa
 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Bình Định, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Quảng Bình
 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2018
 Bình Định, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Quảng Bình
 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2017
 Hà Nội, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thái Bình, Thái Nguyên
 Thương lượng
 30/04/2017
 Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Nghệ An, Khác
 5 triệu - 7 triệu
 20/04/2017
 Hà Tĩnh
 Thương lượng
 31/03/2017
 Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê
 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2017
 Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huê

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm