VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 30/12/2017
 Hà Nội, Hà Nam, Hà Tây, Hưng Yên, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 25/12/2017
 Hà Nội, Hà Nam, Hà Tây, Hải Dương, Quảng Ninh
 Thương lượng
 23/11/2017
 Hà Nội, Hà Tây
 7 triệu - 10 triệu
 20/10/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Tây, Phú Thọ
 Thương lượng
 12/03/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Tây, Hưng Yên
 7 triệu - 10 triệu
 01/06/2016
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Tây, Hải Dương, Thanh Hóa
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2016
 Hà Nội, Hà Tây, Hải Dương, Hưng Yên, Nghệ An
 8 triệu - 15 triệu
 30/09/2014
 Hà Nội, Hà Giang, Hà Tây, Hải Dương, Phú Thọ
 8 triệu - 15 triệu
 30/09/2014
 Hà Nội, Hà Giang, Hà Tây, Hải Dương, Phú Thọ
 15 triệu - 30 triệu
 30/09/2014
 Hà Nội, Hà Giang, Hà Tây, Hải Dương, Phú Thọ
 8 triệu - 15 triệu
 30/09/2014
 Hà Nội, Hà Giang, Hà Tây, Hải Dương, Phú Thọ
 8 triệu - 15 triệu
 30/09/2014
 Hà Nội, Hà Giang, Hà Tây, Hải Dương, Phú Thọ
 3 triệu - 5 triệu
 30/11/2015
 Hà Nội, Bắc Cạn, Hà Tây, Hòa Bình, Hưng Yên
 5 triệu - 7 triệu
 31/08/2015
 Hà Nội, Hà Tây, Hải Phòng, Hưng Yên, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2015
 Hà Nội, Hà Tây, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm