VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 30/12/2017
 Hà Nội, Hà Nam, Hà Tây, Hưng Yên, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 25/12/2017
 Hà Nội, Hà Nam, Hà Tây, Hải Dương, Quảng Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2017
 Hà Nội, Hà Nam, Phú Thọ, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc
 8 triệu - 15 triệu
 30/09/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 30/08/2017
 Hà Nội, Hà Nam
 5 triệu - 7 triệu
 21/07/2017
 Hà Nam
 5 triệu - 7 triệu
 10/07/2017
 Hà Nội, Bắc Giang, Hà Nam, Hưng Yên, Vĩnh Phúc

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm