VIỆC LÀM MỚI

 12 triệu - 15 triệu
 13/04/2018
 Hải Phòng, Hà Nội, Hà Giang, Thái Bình
 7 triệu - 10 triệu
 15/07/2017
 Hà Giang, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 30/03/2017
 Hà Giang
 5 triệu - 7 triệu
 15/07/2016
 Hà Nội, Hà Giang, Lạng Sơn, Nam Định, Thái Bình
 7 triệu - 10 triệu
 10/07/2016
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Giang, Lạng Sơn, Thanh Hóa
 5 triệu - 7 triệu
 15/06/2016
 Hà Nội, Hà Giang, Lạng Sơn, Nam Định, Thái Bình
 7 triệu - 10 triệu
 29/02/2016
 Điện Biên, Hà Giang, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái
 Thương lượng
 31/10/2013
 Cao Bằng, Hà Giang, Hải Dương, Hòa Bình, Thái Bình, Tuyên Quang, Yên Bái
 Thương lượng
 31/10/2013
 Cao Bằng, Hà Giang, Hải Dương, Hòa Bình, Thái Bình, Tuyên Quang, Yên Bái
 Thương lượng
 31/10/2013
 Cao Bằng, Hà Giang, Hải Dương, Hòa Bình, Tây Ninh, Tuyên Quang, Yên Bái
 Thương lượng
 31/10/2013
 Hà Giang, Hải Dương, Hòa Bình, Thái Bình, Tuyên Quang, Yên Bái
 Thương lượng
 31/10/2013
 Cao Bằng, Hà Giang, Hải Dương, Hòa Bình, Thái Bình, Tuyên Quang, Yên Bái
 12 triệu - 15 triệu
 31/07/2015
 Hà Nội, Hà Giang, Nam Định
 Thương lượng
 15/12/2014
 Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm